Riksantikvarieämbetet


Nyhetslista

 • Kulturarvsbrott och övertaliga kyrkor på agendan

  Kyrkoantikvarisk konferens i Stockholm 2-4 maj

  Den kyrkliga kulturarvskonferensen 2016 anordnades i Stockholm den 2-4 maj. Arrangörer var Centrala samrådsgruppen vid Svenska kyrkan, Riksantikvarieämbetet och Stockholms stift. Kulturarvsbrottslighet och övertaliga kyrkor stod på agendan. Deltagarna vid konferensen fick höra presentationer av hur polis och antikvarier stärkt samverkan

 • Rengöring med laser?

  Lasersymbol

  Intresset för laser som rengöringsmetod växer i samhället. Nu finns en standard som beskriver hur laser kan användas inom kulturvården. Inför ett vård- eller konserveringsarbete är rengöringen ett kritiskt moment. Smuts och andra oönskade lager måste tas bort på ett

 • ”Landskapets kyrkor” fritt tillgängliga

  Omslag till flera delar av Lanskapets kyrkor

  Nu finns de hittills utgivna delarna av rapportserien ”Landskapets kyrkor” tillgängliga via publikationsdatabasen Samla. De går även att beställa i tryckt form som Print-on-demand. Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i dessa rapporter en översikt av kyrkobyggandet i femton landskap från medeltiden till

  Publicerad:

  Antal kommentarer: 2

  Kategorier: kyrkor, Landskap

Fler nyheter