Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Riksantikvarieämbetet har största fria samlingen i Europeana

  Antal kommentarer: 0
  Denna bild från 1950-talet av Pål-Nils Nilsson är en av de bilder som visas i Europeana.

  Riksantikvarieämbetet är den kulturarvsinstitution som har bidragit med den största helt fria samlingen till den europeiska kulturarvsplattformen Europeana. I en ny sammanställning av statistik toppas listan av drygt 800 000 fornlämningsposter från Fornsök, en viktig del av de över 30

  Publicerad:

  Kategorier: Europeana

 • Pionjär i Sverige firar 30 år

  Antal kommentarer: 0
  Studio Västsvensk Konservering

  För 30 år sedan invigdes landets första regionala center för konservering. Det var i Göteborg och uppdraget var att i nära samverkan med de Västsvenska länsmuseerna arbeta för praktisk och förebyggande konservering av kulturarvet. Det uppdraget har man förvaltat väl

 • Riksantikvarieämbetet efterlyser en helhetssyn på landskap

  Antal kommentarer: 0
  Skog

  Riksantikvarieämbetet tillstyrker flera av förslagen i Miljömålsberedningens slutbetänkande “Med miljömålen i fokus”. Men det finns också brister. I det fortsatta miljömålsarbetet anser Riksantikvarieämbetet att en helhetssyn tydligare måste väga in kulturmiljön. Vidare bör begreppet Grön infrastruktur följa den Europeiska kommissionens

Fler nyheter