Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Tydligare fokus för
  Riksantikvarieämbetet

  Antal kommentarer: 2
  Tydligare fokus för Riksantikvarieämbetet

  Den 1 januari 2015 sker två stora förändringar för Riksantikvarieämbetet. Enligt regeringsbeslut överförs den arkeologiska uppdragsverksamheten till Statens historiska museer och vi lämnar över ett 70-tal kulturfastigheter till Statens fastighetsverk. För Riksantikvarieämbetet innebär förändringarna att vi tydligare kan fokusera på

 • Miljoner till forskning och utveckling för kulturmiljön

  Antal kommentarer: 0

  Riksantikvarieämbetet har fördelat anslag till forskning och utveckling inför 2015. Totalt beviljas ca 13 miljoner kronor till 25 projekt samt till uppdrag. Riksantikvarieämbetet fördelar forsknings- och utvecklingsmedel för projekt vid universitet/högskolor och kulturinstitutioner i hela landet. Syftet är att stärka,

 • Vision kulturmiljö

  Antal kommentarer: 0
  Lärje å i Lerum, Västergötland

  I budgetpropositionen för 2014 betonar regeringen att Riksantikvarieämbetet ska ta en tydlig ledarroll i arbetet med de nya målen och den nya lagstiftningen. Därför har vi fått ett regeringsuppdrag om ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete. Arbetet ska leda fram till

Fler nyheter