Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Ett slumrande verktyg för kulturvården

  Antal kommentarer: 0
  Standarder finns överallt omkring oss och driver fram nya produkter och metoder.

  Inom kulturvården är standarder som verktyg ännu i sin linda. Ett samarbete på europeisk nivå har dock pågått sedan 2002. Genom att använda fastställda definitioner, specifikationer och rutiner underlättas samarbete mellan olika branscher och aktörer. I våras presenterade Sveriges Standardiseringsförbund

 • Riksantikvarieämbetet säljer Lugnarohögen och mark i Varnhem

  Antal kommentarer: 0
  Lugnarohögen

  Riksantikvarieämbetet kommer inom kort att besluta om försäljning av Lugnarohögen och ett mindre markområde i anslutning till Varnhems klosterkyrka. Laholms respektive Skara kommun har anmält sitt intresse att förvärva fastigheterna. Skälen för beslut om försäljning av Lugnarohögen Fornlämningen på fastigheten

Fler nyheter