Riksantikvarieämbetet

Nyhetslista

 • Bebyggelseregistret kopplas direkt mot Lantmäteriets geodatatjänst

  Antal kommentarer: 0
  Farsta

  Kopplingen är en kvalitetshöjande åtgärd som innebär snabbare och säkrare information framöver. Bebyggelseregistret (BeBR) har från starten 1998 använt Lantmäteriets fastighetsinformation, och då framförallt byggnadernas officiella beteckningar för att kunna knyta bebyggelseinformation från inventeringar till rätt byggnad. Nu har Bebyggelseregistret kopplats

 • Release för APR-konferensens publikation Standards in Architectural Paint Research

  Antal kommentarer: 0
  apr

  Den 12-15 mars arrangerade Riksantikvarieämbetet den femte internationella konferensen kring färgarkeologi, Architectural Paint Research (APR), i samarbete med flera svenska och utländska samarbetspartners. Nu finns konferensens föreläsningar samlade i publikationen Standards in Architectural Paint Research, vars release firades vid en

 • Gamla myter hindrar funktionshindersarbetet

  Antal kommentarer: 0
  Hur svårt är det egentligen att öka tillgängligheten?

  Nästa år är det slutspurt för funktionshindersarbetet utifrån regeringens strategi 2011–2016. På många håll sker betydande insatser för en ökad tillgänglighet till kulturarvet. Arbetet dras dock fortfarande med gamla fördomar och myter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Fler nyheter